ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικής Ιατρικής για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΈΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

Από την ιατρική εταιρεία MED LIFE στη Ρόδο ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικής Ιατρικής για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2023

 

Απαραίτητα προσόντα:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δίπλωμα οδήγησης

 

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977200960