Ζήτηση ιατρού-Νεφρολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων αναζητεί για τη στελέχωση νέων εργαστηρίων στη Μύκονο υποψήφιο/α:

ΙΑΤΡΟ Νεφρολόγο.

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές.

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Διοικητικές & Οργανωτικές ικανότητες

Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας.

Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office.

Άριστη γνώση Αγγλικών.

Παροχές:

Δυνατότητα εξέλιξης

Πλήρης Απασχόληση

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

e-mail αποστολής βιογραφικών: