Ζήτηση ιατρών

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ και ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ, για τις Μονάδες Υγείας του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.