Ζητείται ιατρός Πλαστικός Χειρούργος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται ιατρός Πλαστικός Χειρούργος για συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασις Λτδ (ΓΕ.ΣΥ.) (σε λίγες μέρες θα μετονομαστεί σε ΕΛΛΑΝΙΟΝ  Ιατρικόν Κέντρον)

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο