Ζητείται ιατρός Νευρολόγος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται ιατρός Νευρολόγος για συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασις Λτδ (ΓΕ.ΣΥ.) (σε λίγες μέρες θα μετονομαστεί σε ΕΛΛΑΝΙΟΝ  Ιατρικόν Κέντρον)

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο