ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310267805, 2594051000 & 2594051002
E-MAIL:
alexandra camp
beach of Kariani Kavala, Greece
www.alexandracamp.gr