Ζητείται γιατρός για την παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται γιατρός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας, ο/η οποίος/α θα διαμένει για όλο το 24ωρο μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης.

Οι περίοδοι λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι οι εξής:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17.6.2023 έως 1.7.2023
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.7.2023 έως 15.7.2023
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15.7.2023 έως 29.7.2023
Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 29.7.2023 έως 12.8.2023
Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12.8.2023 έως 23.8.2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-552522 ή στο email μας