Ζητείται Έμπειρος-έμπειρη ΙΑΤΡΟΣ Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων αναζητεί για τη στελέχωση νέων εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη υποψήφιο/α:

Έμπειρο-έμπειρη ΙΑΤΡΟ Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο ως Υπεύθυνο Μικροβιολογικού Τμήματος.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

• Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές.

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

• Διοικητικές & Οργανωτικές ικανότητες Εργαστηρίου.

• Ικανότητα υποστήριξης αποτελέσματος.

• Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας.

• Οργανωτικές ικανότητες.

• Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office.

• Άριστη γνώση Αγγλικών.

Παροχές:

• Δυνατότητα εξέλιξης

• Σταθερό πακέτο αποδοχών

e-mail αποστολής βιογραφικών: