ΖΗΤΕΊΤΑΙ αγγειοχειρουργός ως επιστημονικός συνεργάτης – επιμελητής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΖΗΤΕΊΤΑΙ αγγειοχειρουργός ως επιστημονικός συνεργάτης – επιμελητής στην Αγγειοχειρουργική Κλινική ιδιωτικού νοσοκομείου των Αθηνών.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και συστατικών επιστολών στη διεύθυνση email: