Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά Παθολόγο και Γενικό Ιατρό

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά Παθολόγο και Γενικό Ιατρό για πλήρη απασχόληση καθώς  και Ιατρούς για την κάλυψη εφημεριών.

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 6949447445

Email: