Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά  Ιατρούς για την κάλυψη εφημεριών

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά  Ιατρούς για την κάλυψη εφημεριών.

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 6949447445

Email: