Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίες

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίες.

Καθήκοντα

 • Λήψη ιστορικού των ασθενών
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της κλινικής πορείας των ασθενών
 • Ενημέρωση ασθενών

Aπαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες & ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα & ακεραιότητα
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Παροχές

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Υψηλές μισθολογικές απολαβές
 • Συνεχής εκπαίδευση σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο οργανισμό

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό

Πληροφορίες 697 697269

231 44 44 100