Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίες

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίες.

Aπαραίτητα Προσόντα 

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής

Παροχές

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Υψηλές μισθολογικές απολαβές

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό 

Πληροφορίες 699 6201597

231 44 44 100