Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίε

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό για Εφημερίες.
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στην ηλ. διεύθυνση 

Aπαραίτητα Προσόντα 

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής

Παροχές

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Υψηλές μισθολογικές απολαβές