θέση εργασίας Ιατρού Δερματολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το HealthSpot Σαντορίνης προσφέρει θέση εργασίας Ιατρού Δερματολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
  • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Προσφέρονται:

  • Ελκυστική αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Αποστολή βιογραφικών στο

Η διαχείριση των βιογραφικών γίνεται με βάση τις αρχές διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.