Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Νεφρολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει

Νεφρολόγο

 

Ημερομηνία Αγγελίας |

6/6/2023

 

Πληροφορίες για τη θέση και υποβολή αίτησης (μόνο ηλεκτρονικά) μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου:

www.goc.com.cy (τομέας «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»)