ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ σε δημόσιο νοσοκομείο δίπλα στο Στρασβούργο. Συμβόλαιο αορίστου χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες – Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.