Θέση ιατρού -Δερματολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο  όμιλος Ιατρικής Αισθητικής FIGURA-EONIA, αναζητά για τη στελέχωση των ιατρείων του στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                        

                              ΙΑΤΡΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος

  •   Ειδικότητα Δερματολογίας
    • Γνώσεις χειρισμού
    • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές:

  • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
    • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών  hr@figurabody.gr