Θέση Εργασίας_Ιατρός Βιοπαθολόγος/Μικροβιολόγος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ: Ιατρός Βιοπαθολόγος/Μικροβιολόγος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/2023

Το κλινικό εργαστήριο Megalab με έδρα τη Λευκωσία, Κύπρο αναζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο/Μικροβιολόγο για μόνιμη απασχόληση.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Εποπτεία κλινικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών

Επικοινωνία με Ιατρούς και συνεργάτες του Εργαστηρίου

Εκπαίδευση προσωπικού και αντιπροσώπων Εργαστηρίου

Επίβλεψη εφαρμογής και διατήρησης διαδικασιών συστημάτων ποιότητας ISO15189:2022.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού Βιοπαθολόγου / Μικροβιολόγου

Προηγούμενη εμπειρία σε Κλινικό Εργαστήριο.

Ιατρική Δεοντολογία

Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

Ετήσιες απολαβές 65.000€ μικτά (περιλαμβάνει 13 Μισθούς) (Βάση του Άρθρου 8 (23Α) του περί

φορολογίας του εισοδήματος νόμου στην Κύπρο, όσοι δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου για περίοδο

τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν από την έναρξη της εργοδότησης τους, δικαιούνται

φορολογική απαλλαγή 50% εάν ο μισθός τους υπερβαίνει το ποσό των € 55.000 για 17 έτη,

ξεκινώντας από το φορολογικό έτος έναρξης εργοδότησης).

Εργασία σε ένα σύγχρονο, μοντέρνο και αναπτυσσόμενο Κλινικό Εργαστήριο τελευταίας

τεχνολογίας.

Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.

Στείλε το βιογραφικό σου με τίτλο Ιατρός Βιοπαθολόγος/Μικροβιολόγος 09/23 στο μέχρι 26/10/2023.