Θέση εργασίας στην Κω

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ 31 ΟΚΤ 2023 ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η ΑΝΕΥ

ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

τηλ 6983310555