Θέση εργασίας στην Κω

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιατρική εταιρεία MEDHOME HIPPOCRATES., που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στη Κω ζητάει Ιατρό με η  άνευ ειδικότητας για την σεζόν

  1. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση

της Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρονται: Καθαρές αποδοχές απο 2500€/μήνα+ Bonus, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή, φιλικό περιβάλλον εργασίας, άριστες εγκαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό στο email:

και στο τηλέφωνο 6934859358