Θέση εργασίας στην Ελβετία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΕΛΒΕΤΙΑ -ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Ειδικός γενικής παθολογίας (60 -100%)

Προφίλ

Πτυχίο ειδικού γενικής εσωτερικής ιατρικής.

Εμπειρία στην οικογενειακή ιατρική εξωτερικών ασθενών και ιδανικά στην πρωτοβάθμια επείγουσα περίθαλψη ενηλίκων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε καλά στα γερμανικά (επίπεδο C1) και ιδανικά γνωρίζετε ήδη το ελβετικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ψηφιακά εργαλεία εργασίας και ομαδική εργασία.

Υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας, αίσθημα ευθύνης, αξιοπιστίας και ενσυναίσθησης.

Μια προκλητική και ποικίλη δουλειά στην οικογενειακή ιατρική εξωτερικών ασθενών που σας προσφέρει χώρο για να εργαστείτε ανεξάρτητα. Προοδευτικές συνθήκες απασχόλησης (πέντε εβδομάδες διακοπών, έντεκα μέρες επιπλέον διακοπές, ευέλικτα μοντέλα μερικής απασχόλησης, συμμετοχή σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, καλές κοινωνικές παροχές).

Ένα δομημένο εργασιακό περιβάλλον με επίπεδες ιεραρχίες, μια ανοιχτή ατμόσφαιρα εργασίας και μια ομάδα με κίνητρα και καλά συντονισμένη.

Ένας σύγχρονος, όμορφος και κεντρικός χώρος εργασίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λουκέρνης.

Υποστήριξη σε επίσημα και τυπικά θέματα μέσω κεντρικών διοικητικών οργάνων.

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο: , T.+306974434797