Θέση εργασίας σε κατασκήνωση

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Οι παιδικές κατασκηνώσεις ‘’Mountain Camp’’ με έδρα τον Αμάραντο Καλαμπάκας αναζητούν στελέχωση  με ιατρικό προσωπικό για την Δ κατασκηνωτική περίοδο 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2024.

Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση στα μέλη σας  της προσφοράς εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη πως παρέχεται αμοιβή 1000€ καθαρές αποδοχές για κάθε περίοδο 15 ημερών, πλήρης ασφάλιση  ΕΦΚΑ, καθώς και στέγαση και διατροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο   6932488791 καθώς και: . Τέλος, η ιστοσελίδα  της κατασκήνωσης είναι www.mountain-camp.gr