ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Εταιρεία ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ που δραστηριοποιείται στον χώρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  επιθυμεί να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών της ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ  Ή ΙΑΤΡΌ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ στο νησί της ΚΩ :

Επιθυμητή εκπλήρωση αγροτικού

Απαιτούμενα:

 Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας, Δίπλωμα αυτοκινήτου

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικός Μισθός
Διαμονή και διατροφή

Επικοινωνία: ,  τηλ 6983729123