θέση εργασίας για Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική Εταιρεία Kalika Med Care S.A. αναζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο στην Θεσσαλονίκη  με άδεια άσκησης επαγγέλματος για συνεργασία. Παρέχεται χώρος, εξοπλισμός και προσωπικό (τεχνολόγοι, νοσηλευτές. Αποστολή βιογραφικών με τίτλο «Kalika – Βιοπαθολόγος» στο