Θέση εργασίας για Ιατρό Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική εταιρία Aegean Medical Service, πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, Ιατρό Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο Για τη στελέχωση διαγνωστικού κέντρου, στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με

αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)

Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες .

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Παροχές:

Υψηλές αποδοχές

Επαγγελματική σταθερότητα

Άριστες συνθήκες εργασίας

Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

698 517 9999, 2310 224 224