Θέση εργασίας για Ιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) EmbryoClinic προτίθεται να προσλάβει  Ιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1 Ιατρό Μαιευτήρα Γυναικολόγο προς ένταξη σε ιατρική ομάδα

5-Μαιευτήρων/Γυναικολόγων

Και 1 -Χειρουργού Μαστού με τα ακόλουθα προσόντα:

•    Πτυχίο Ιατρικής.

•    Τίτλος Ειδικότητας.

•    Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ.

•    Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

•    Επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες.

•    Ομαδικό πνεύμα.

Προσφέρονται :

•    Ανταγωνιστικές Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

•    Εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της υποειδικότητας της

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Ενδοσκοπικής

Χειρουργικής (Υστεροσκόπηση-Λαπαροσκόπηση-

Ρομποτική).

•    Προϋπηρεσία επιθυμητή (όχι απαραίτητη).

•    Άριστες Εγκαταστάσεις.

•    Άρτιος Ιατρό-τεχνολογικός εξοπλισμός.

•    Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

•    Ευέλικτο ημερήσιο ωράριο χωρίς νυχτερινές εφημερίες

•    Ευκαιρίες εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο και

Δεσμευόμαστε να τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στα προσωπικά σας στοιχεία.