Θέση εργασίας για ιατρό Ανευ Ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με

ΙΑΤΡΟ

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

για τις Μονάδες Υγείας του

Ομίλου στην Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.