Θέση εργασίας για Ακτινολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Θέση Εργασίας: Ιατρός Ακτινολόγος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.  Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν μέσω του ΓΕΣΥ  δέχεται αιτήσεις Ιατρών Ακτινολόγων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Γνώση Αξονικού Τομογράφου και Μαστογραφίας
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email:       για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.