Θέση εργασίας για Ακτινολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική εταιρία

Aegean Medical Service,

πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επιθυμεί συνεργασία με Ιατρό Ακτινολόγο

για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων της εταιρίας , στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο

τίτλο σπουδών.

Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επιθυμητή)

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Παροχές:

Σταθερό πακέτο αποδοχών

Άριστες συνθήκες εργασίας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

698 111 0786