ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΙΑΤΡΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ.6983310555