Θέση Εργασίας Ακτινοδιαγνώστη στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

·        ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

·        ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

·        ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

·        ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ :

·         ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·        ΣΥΓΡΧΡΟΝΟ ,ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2310764515 – 6986379859

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ :