Θέση εργασία για Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ– ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αναζητά Ιατρό Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο για την θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου για το Παράρτημα των Ιωαννίνων

Αρμοδιότητες

Οργάνωση και διεύθυνση λειτουργίας των θεραπευτικών τμημάτων

Εξέταση των εν δυνάμει ωφελούμενων πριν την ένταξη στα Προγράμματα

Αποκατάστασης

Καθορισμός του θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία και με την

Διεπιστημονική Ομάδα

Εποπτεία της προόδου αποκατάστασης των ωφελούμενων

Συντονισμός της Ομάδας Αποκατάστασης

Διαχείριση αιτημάτων των γονέων – κηδεμόνων

Συντονισμός εκπαιδεύσεων του Επιστημονικού Προσωπικού

Συντονισμός και εποπτεία της ιατρονοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος

Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Απαραίτητα προσόντα:

Ειδικότητα Ψυχίατρος ή Παιδοψυχίατρος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 29/02/2024 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση .

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο της ΕΛΕΠΑΠ για περίοδο ίση με την διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η ΕΛΕΠΑΠ δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση.