Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Πρόκειται για θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με συμμετοχή στο κλινικό έργο του Τμήματος, δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και κάλυψης εξόδων μετακίνησης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2551352225, 6978327199, ή στο email: