Θέσεις ιατρών σε Κέντρο Αποκατάστασης

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Ιατρό –

– Φυσίατρο

– Παθολόγο

– Πνευμονολόγο

– Καρδιολόγο

– Εφημερεύων Ιατρό

πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο .

Aπαραίτητα Προσόντα 

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής

Παροχές

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Υψηλές μισθολογικές απολαβές

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό