Θέσεις Ιατρών – ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος στην Λεμεσό, και προσφέρει ευκαιρίες άμεσης εργοδότησης στις ακόλουθες θέσεις:

Παθολόγο

Νευρολόγο

Καρδιολόγο

Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί θα ενταχθούν στην Ιατρική ομάδα του Οργανισμού , παρέχοντας τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε εξωνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

Απαιτούμενα προσόντα:

Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κυπρού / Ελλάδας

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων

Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.

13ος Μισθός

Μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη

Δωρεάν Διαμονή και Διατροφή

Μεταφορά από το Αεροδρόμιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email βάζοντας τον τίτλο της ενδιαφερόμενης Θέσεις.