Θέσεις εργασίας στην Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία «Άγιος Γεώργιος & Κυανούς Σταυρός» στη Πάφο Κύπρο ψάχνουν για να εργοδοτήσουν

1)     ιατρό ακτινολόγο και

2)    Ειδικό Παθολόγο

με πολύ ευνοϊκούς όρους εργοδότησης. Μισθός άνω των 7000 ευρώ μηνιαίως.

Παρακαλώ όπως αποταθείτε στο