Θέσεις εργασίας στην κλινική “οι 12 Απόστολοι – Γ.Δ. Κωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΠΕ”Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ειδική παθολογική κλινική “οι 12 Απόστολοι – Γ.Δ. Κωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΠΕ” ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρούς με ειδικότητα ή σε αναμονή ειδικότητας με ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310513630 (-631)

Διεύθυνση κλινικής: Παπαρρηγοπούλου 15 (περιοχή Βαρδάρη)