Θέσεις εργασίας στην Κέρκυρα

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες. Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό Χειρουργό, επίσης αναζητούμε ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2024.

Απαραίτητα Προσόντα : • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων – Εκπλήρωση αγροτικής θητείας • Μεταφορικό μέσο – δίπλωμα οδήγησης • Επαγγελματική συμπεριφορά • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές : • Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές • Φιλικό περιβάλλον εργασίας • Διαμονή • Bonus

Αποστολή Βιογραφικών στο email :