Θέσεις εργασίας στην Aegean Medical Service

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική εταιρία

Aegean Medical Service,

πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, ιατρούς :

Παθολόγο, Γενικό Ιατρό Πνευμονολόγο ΩΡΛ Άνευ Ειδικότητας

για τη στελέχωση των ιατρείων της , σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με

αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)

Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Παροχές:

Μισθός 3000€ ( καθαρά )

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

698 111 0786