Θέσεις Εργασίας Ιατρών Αναισθησιολόγων

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Κενές Θέσεις Ιατρών Αναισθησιολόγων

Το Mediterranean Hospital of Cyprus (www.medihospital.com.cy), ένα σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) σε αναπτυξιακή τροχιά και με συμμετοχή του στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί Ιατρούς Αναισθησιολόγους για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Οι Ιατροί που θα προσληφθούν θα αναφέρονται στο Διευθυντή του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου και θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών Αναισθησιολογικού Ιατρού σε ειδικούς τομείς (Γενική Αναισθησία, Περιοχική Αναισθησία).

Απαιτούμενα Προσόντα:

Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Αναισθησιολογίας

σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.

Κάτοχος Πτυχίου Ιατρικής Σχολής.

Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Διοικητικές και οργανωτικές δυνατότητες.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται πακέτο απολαβών ύψους €100,000 ετησίως, συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα Δυναμικό Νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού Αναισθησιολόγου” ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200116 ή 25 200112.