Θέσεις εργασίας για Παθολόγους

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ειδικοί Παθολόγοι

Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λευκωσίας, αναζητούμε Ειδικούς Παθολόγους.

Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση καθηκόντων σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Τήρηση και υποβολή απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την ειδικότητα Εκτέλεση καθηκόντων που συνάδουν με την ειδικότητα Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ειδικότητα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πιστοποιητικό ειδικότητας Παθολογίας

Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

(Advanced Life Support)

Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (Advanced

Trauma Life Support)

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ΤΕΠ

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία

Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο πελάτης προσφέρει:

Μηνιαίος μισθός: από 7000€ μικτά

13ος μισθός

Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη 6,5%

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο: