Θέσεις εργασίας για Καρδιολόγους

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί συνεργασία με Ιατρούς Καρδιολόγους.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
  • Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Πληροφορίες 2310984032