Θέσεις εργασίας για ιατρούς

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

προσλάβει άμεσα ιατρούς (Γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας, ή οποιασδήποτε άλλης

ειδικότητας) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται διαμονή, ικανοποιητικές αποδοχές

και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών:  Τηλ.Πληροφοριών: 6907035048 / 2732061800

Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία MALVASIA HEALTH CARE με έδρα τη Λακωνια, επιθυμεί να

προσλάβει άμεσα ιατρούς (Γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας, ή οποιασδήποτε άλλης

ειδικότητας) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται διαμονή, ικανοποιητικές αποδοχές

και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών:  Τηλ.Πληροφοριών: 6907035048 / 2732061800