Θέσεις εργασίας για ιατρούς ειδικότητας Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, ΩΡΛ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική εταιρία

Aegean Medical Service, πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

ενδιαφέρεται να προσλάβει / να συνάψει συνεργασία με ιατρούς, της ειδικότητας Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, ΩΡΛ

ή Άνευ Ειδικότητας,

για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εύβοια και Σαντορίνη, για τη θερινή σαιζόν 2024 (Μάιος – Σεπτέμβριος).

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο

τίτλο σπουδών.

Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επιθυμητή)

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

698 111 0786