Θέσεις εργασίας για Ιατρούς άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Τα σύγχρονα πολυϊατρεία AMS  με έδρα την KANTZA Αττικής , αναζητούν για άμεση πρόσληψη Ιατρούς άνευ ειδικότητας .
Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας,
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Προϋπηρεσία απαιτείται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας
  • Μεταφορικό μέσο- δίπλωμα οδήγησης
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ιατρική δεοντολογία
  • Ισχυρό ενδιαφέρον και αγάπη για τον ασθενή
  • Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές

Παρέχεται  κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη

 

Αποστολή βιογραφικών: