Θέσεις εργασίας για Ακτινολόγους

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
Ακτινολόγου για εργασία στα διαγνωστικά κέντρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786