συνεργάτες ιατροί (medical auditors)

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

H Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε., κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου και συμβουλευτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς (medical auditors) για τη στελέχωση των ιατρείων που λειτουργεί εντός των Ιδιωτικών Κλινικών, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού ασθενών.
 • Κλινική εξέταση ασθενών στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου.
 • Αξιολόγηση και ιατρική τεκμηρίωση.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
 • Τίτλος Κλινικής Ειδικότητας (ενδεικτικά: Παθολογική: Παθολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Νευρολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία, Παιδιατρική, Γενική Ιατρική, ή Χειρουργική: Γενική Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Αγγειοχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία).
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου, πρωινό ωράριο μερικής απασχόλησης.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.
 • Συνεχή εκπαίδευση στην παροχή ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο email . Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά θα είναι η Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε., που θα τα διατηρήσει για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.