Συνεργασία με ιατρούς

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η T.C.N. (Total Care Network – www.tcn.gr ) στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης (medical auditing – ιατροασφαλιστικός έλεγχος νοσηλειών), όσο και στην εξυπηρέτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, μέσω του ευρύτατου δικτύου συμβεβλημένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων και συναφών υπηρεσιών που διαθέτει, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς για τη στελέχωση των ιατρείων που λειτουργεί εντός των Ιδιωτικών Κλινικών, στη Θεσσαλονίκη για τετράωρη, πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή), με ελαστικότητα ωραρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

H T.C.N. (Total Care Network) τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και θα τα διατηρήσει στο αρχείο της για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.