συνεργασία με Ιατρούς Παθολόγους

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί συνεργασία με Ιατρούς Παθολόγους για την κάλυψη εφημεριών μηνιαίως.

Απαραίτητα Προσόντα:

•  Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

•  Προηγούμενη κλινική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Πληροφορίες 2310984032