ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ